Formandens beretning 2018

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

2018 har stået i børnenes tegn. Vi er gået fra at have 8 børn i én gruppe til nu at have 13 børn fordelt i to grupper med de helt små blebørn (vuggestue) i en gruppe og de lidt større førskolebørn i en anden gruppe (børnehave). Det lader ikke til at stoppe med det, da der er indmeldt et barn mere, samt yderligere 1 på vej + det løse. Det har betydet at pladsen er ved at blive lidt trang, og derfor er det tidligere musiklokale inddraget til vuggestue, og børnehaven får dermed al den tidligere plads i dagtilbuddet.

Derfor har vi været nødt til at flytte musikundervisningen med instrumenter ind i mødelokalet, som nu både har funktion af musik og mødelokale. Det er også et overordnet tema for hele den gamle skole – lokalerne opfylder eller bliver i fremtiden nødt til at opfylde flere funktioner.

Bestyrelsens 1. prioritet er at drive et dagtilbud for førskolebørnene og sørge for passende lokaler hertil. Vores 2. prioritet er at stille passende rammer til rådighed for Horslunde Realskoles skole og SFO. 3. prioritet er at stille faciliteter til rådighed for kulturhuset. Vi arbejder hele tiden med at tilpasse rammerne efter behovet. Som nævnt har vi netop rykket musik og mødelokale sammen for at skaffe et lokale mere til dagtilbuddet. Skolen har i mange år kunnet klare sig med 2 undervisningslokaler, ingen ved hvad fremtiden bringer, men bliver det nødvendigt så skaffer vi også den plads der måtte være behov for til det formål – så må kulturen rykke lidt sammen eller dele med andre. Det forholder sig heldigvis sådan at langt størstedelen af de kulturaktiviteter der foregår i bygningen er efter skoletid, så det skal nok gå.

Renoveringen af det gamle skolekøkken er nært forestående. Vi har samlet 1.150.000,- kr. sammen at bygge for. Vi planlægger at starte byggeriet hen over sommeren. Når køkkenet er færdigt kommer turen til 2. etape, det gamle ubrugte skolelokale, hvor vi tænker at flytte biblioteket hen efter en grundig renovering af lokalet. Der hvor biblioteket ligger nu planlægger vi i nær tilknytning til det nye køkken derefter at nyindrettet et møde, spise og undervisningslokale som kan bruges af både skole, foreninger og andre der måtte have behov for disse faciliteter. Vi har ikke penge til 2. etape nu, så hvornår det bliver, er uvist. Før end vi når til dette har vi forestående udskiftning af skotrender mod gymnastiksalen og lidt nye vinduer, samt en bålhytte til at styrke de udendørs faciliteter for dagtilbuddet, så pengene får hurtigt ben at gå på.

Vi har i løbet af 2018 fået nye driftsoverenskomster på plads for perioden 2019-2022, de bød på en lille forbedring, således at vi fremover får den moms vi lægger ud refunderet. Desværre betyder det også at vi fremover skal aflevere fondsmoms af de donationer vi modtager fra private fonde. Nettoresultatet er dog positivt da mange af bygningsudgifterne er med moms og betalt af kommunen i driftsoverenskomsten på bygningerne – så lige på den del rækker pengene nu 25% længere. Øvrige vilkår i driftsoverenskomsterne er uændrede, så vi ved hvad vi har at rette os efter de næste 4 år. Det betyder at der ikke råd til at aflønne en pedel og der heller ikke er råd til at ansætte en leder af dagtilbuddet – så bestyrelsen og formanden kommer ikke til at kede sig de næste 4 år.

Personalemæssigt udvider vi i takt med det stigende børnetal. Det har betydet at vi har været ude og ansætte både en pædagog og en pædagogmedhjælper mere. Endvidere har vi haft en ansat på orlov i en periode, som også har givet et hul vi har måttet fylde med en midlertidig ansat medhjælper. Det betyder at vi i dag har Birgit, Danielle og Amanda på fuld tid, samt Kikki på 28 timer og Bielle på 8 timer, altså 4 fuldtidsansatte nu samt 2-3 vikarer der springer ind ved ferier og sygdom. Hertil har vi i perioder også en praktikant ind over.

At holde styr på 6-7 medarbejdere uden at have en egentlig leder i dagtilbuddet kan være en udfordring både for bestyrelsen, men også for de ansatte. Vi har måtte tage afsked med medarbejdere, som ikke kunne arbejde under denne struktur. Ved ny ansættelser er det derfor en del af pakken at kunne begå sig i et miljø uden en høvding på pletten i alle vores 50 åbningstimer om ugen. Jeg vil dog gerne rose de ansatte for at klare opgaven fantastisk godt. Der er en rigtig god stemning i dagtilbuddet, og både voksne og børn trives så det er en fornøjelse at overvære.

Som noget nyt har de ansatte og bestyrelsen været på en ryste-sammen-aften-tur for at styrke sammenholdet, det var en succes og derfor næppe sidste gang. Bestyrelsesmedlemmerne har i 2018 deltaget i første del af personalemøderne, samt deltaget i dagtilbuddets forældremøder for at sikre god kommunikation.

Økonomien i 2018 udviser et overskud, båret af et år uden bygningsinvesteringer. Dagtilbuddets økonomi vokser sammen med det stigende børnetal og i 2019 runder vi formentlig 2,0 mio. i total budget for både bygninger og børn.

Fejø blev Årets landsby 2018, og Fejø Børne- og Kulturhus var uden tvivl en krumtap i nævnets vurdering, og vi fik også lov til at ligge faciliteter til fejring af en festlig kåring. Selvfølgelig er det de andre 364 dage hvor børnene løber ud og ind af døren der vægter mest, men det er også dejligt med anerkendelse af det store stykke arbejde mange mennesker ligger i at holde butikken her kørende.

Med det vil jeg gerne sige tak for endnu et godt og positivt år til medarbejdere, frivillige, forældre og bestyrelsen.

Advertisement