Formandens beretning 2019

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

2019 har været et år med meget stabilt børnetal. Der har det meste af året været 14 børn i dagtilbuddet ligeligt fordelt mellem vuggestue og børnehave. Derfor har vi også nu i ca. et år kunnet køre med den samme vagtplan og personale. Det giver mere ro og tryghed hos henholdsvis mariehønsene, og rævene, som de nu har døbt sig selv. Det kommunale tilsyn havde samme opfattelse af meget ro og gode forhold – en flot vurdering, som personalet med rette kan være stolte af.

Personalemæssigt har vi Birgit & Danielle på fuld tid, samt Kikki på 28 timer, Svea på 31 timer, Bielle på 7 timer og Astrid på 5 timer, samt 2-3 vikarer der springer ind ved ferier og sygdom. Det har i en periode tilbage i 2017 og 2018 været en udfordring at finde de rigtige hænder i takt med udvidelsen, men vi er nu en god sammentømret flok der igen i år var på en rigtig hyggelig rystesammentur med go-cart og spisning.

I 2019 har vi bygget en stor flot bålhytte nede ved 100 meter skoven. Bålhytten er til stor gælde for dagtilbud og SFO, som har en fast udedag, der nu ikke længere er så vejrafhængig. Bålhytten kan i lighed med mange af vores andre faciliteter benyttes af alle, så længe man husker at tage sit eget brænde med og rydde op efter sig selv.

Renoveringen af det gamle skolekøkken har også i 2019 fyldt meget. Byggeriet startede med at frivillige kræfter rev det gamle køkken ned umiddelbart efter Fejøs festival (kendt som tidligere kammermusikfesti- vallen) i starten af sommerferien. Herefter er det ellers gået slag i slag først med kontrahering af Skoupro (Søren skou) som hovedentreprenør, og lokale håndværkere som underentreprenører. Dernæst med en byggefase på ca. 3 mdr. med afslutning lige op til nytår hvor køkkenet blev taget i brug. Køkkenet blev vel om muligt bedre end vi havde, turde håbe på – set i lyset at vi har bygget helt fra bunden med nye vinduer nye el-, vand- og vvs- installationer til godt 10.000,- kr/kvm + moms. Det er de helt dyre kvm vi taler om med bad, toilet og køkken – en privat husholdning ville ikke være kommet langt med de penge. Vi har ikke fået et egentligt industrikøkken, men omvendt noget som er over standarden for et almindeligt køkken. Det er altid en kunst at afstemme forventninger med virkelighedens økonomiske realiteter, mer vil have mer og hvis alle ønsker skulle opfyldes så havde 20.000,- kr/kvm næppe været nok. Dog har vi nu et super lækkert køkken, som kan holde i mange mange år, og kan servicere et selskab på 150 mennesker uden at der skal købes mad udefra og vaskes op hele natten. Køkkenet kan også bruges så et mindre selskab kan tilberede en middag og sidde op til 25 personer i hyggeenden af køkkenet og nyde den tilberedte mad.

Den på et tidspunkt omtalte etape 2, med at flytte bibliotek og indrette møde- spise- og undervisningsloka- le der hvor biblioteket er nu, er skrinlagt på ubestemt tid. Det nye køkken opfylder i vid udstrækning vores ønsker. Tanken om at skulle endnu et forløb igennem med at samle fondsmidler og koordinere midler fra mange fonde til en egentlig byggeproces er skræmmende, specielt hvis man vil forsøge at lægge arm med Real Dania – det kan ikke anbefales. Real Dania forhalede og forkludrede hele vores proces, og vi endte til gengæld med ikke at få en krone derfra. I stedet for vil vi i 2020 give det gamle klasselokale ved siden af køkkenet en overhaling, således at det kan bruges til mødeaktiviteter, undervisning – eller hvad der måtte være behov for i den dur.

I samme omgang vil vi forsøge at etablere nogle gode opbevaringsforhold til udvalgte foreninger samt de stole, som nu står på gangen. Håndværkeren har givet håndslag på at 2020 også bliver året hvor skotrender mod gymnastiksalen bliver lavet – de trænger, stadig! Samtidig vil det også give god mening at skifte vinduerne i det lokale vi sætter i stand + en håndfuld yderligere vinduer nu vi er i gang.

Den rampe, som blev etableret til håndværkerne i forbindelse med køkkenbyggeriet bliver konverteret til en permanent rampe, så man fremover kan komme ind på skolen med kørestol – et ønske der har været på banen i årtier, sammen med det nye toilet ved siden af køkkenet der har en dør og størrelse, så man kan komme rundt med kørestol.

Økonomien i 2019 udviser et underskud, præget af et år med store bygningsinvesteringer – der dog set sammen med tidligere års overskud ballancerer fint. Dagtilbuddets økonomi er vokset sammen med det stigende børnetal og i 2019 var det totale budget tæt på 2,0 mio. for både bygninger og børn.

Samarbejdet med kommunen fungerer godt, og de medarbejdere i kommunen vi møder på vores vej vil os det godt. Vi ser dog med bekymring på at tæppet er blevet trukket væk under kulturhusene i Birket, Horslunde og Købelev over natten på grund af for dårlig udnyttelse. Det problem er vi langt fra, da vi dag for dag får nye brugere ind og vores udnyttelse stiger i takt med at vi får forbedret faciliteterne. Vi gør alt hvad der står i vores magt for at få så mange brugere i butikken som muligt og dermed berettige vores eksistens. I forlængelse af ovenstående har vi iværksat en mere formel registrering af vores bruger, så vi til enhver tid kan dokumentere Lolland kommunes bedst udnyttede kvm. Ellers kan man bare se hvordan asfalten i indkørslen bliver slidt – det er en god målestok for antallet af besøg, og samtidig et udtryk for en kommune der skubber alt ansvar fra sig. Vi er blevet de lykkelige ejere af en privat fællesvej, så vi selv skal asfaltere den del af øens hovedvej – Herredsvej!

Det har, som vi har lagt os det for vane, været endnu et begivenhedsrigt år for bestyrelsen der har holdt 8 solide bestyrelsesmøder, på skift deltaget i personalemøder og været på tur med medarbejderne. Hertil kommer et utal af møder omkring køkkenrenoveringen for de heldige deltagere. Med de planlagte arbejder i 2020 begynder vi snart at kunne overskue de kvm der ikke akut skal gøres noget ved. Det er trods alt knapt så forpligtende at stå for et renoveringsarbejde og vedligehold der ikke griber direkte ind i medarbejderes hverdag eller foreningers eksistensgrundlag.

Vi er faktisk på de 5 år vi har været i gang ved at være nået derhen hvor vi gerne vil være med butikken – både med et godt og funktionelt hus og et børnetal der berettiger det bagvedliggende arbejde. Horslunde Realskole har dog lige et par ”magre” skoleår foran sig inden de små børn i dagtilbuddet for alvor begynder at fylde op nede fra på årgangene. Vi er i bestyrelsen indstillet på at hjælpe så godt vi kan, og fortsætte det gode samarbejde med Horslunde Realskole, som vi er meget afhængige af.

Med det vil jeg gerne sige tak for endnu et godt og positivt år til medarbejdere, frivillige, forældre og bestyrelsen. Det har som det plejer, været en fornøjelse at blive mødt af glade kulturhusbrugere og børn, samt taknemlige forældre der kan få passet og undervist deres poder og ikke mindst de frivillige der stiller op med et smil og gåpåmod.

 

Advertisement