Formandens beretning 2020

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

2020 har været et meget mærkeligt år, og at det nu sluttes af med en virtuel generalforsamling er meget symptomatisk. Her får vi selv lov at prøve lidt af den medicin, som skolebørnene har været budt en del at skoleåret. Hvis skolebørn fra 0 kl. kan have virtuel undervisning, så må vi som voksne også kunne gennemføre en generalforsamling virtuelt. Jeg skal dog på trods af dette faktum være den første til at beklage dette ikke helt optimale setup for vores generalforsamling.

Vores dagtilbud blev corona-nedlukket sammen med resten af Danmark fra fredag den 14. marts 2020, dog kun i en uge, hvorefter vi genåbnede med nødpasning af børn, hvis forældre var nødt til at møde fysisk op på deres arbejdsplads. Egentlig genåbning fandt sted den 14. april, hvorfra dagtilbuddet var rykket ned i 100-meterskoven med basis i vores bålhytte, som til lejligheden blev udstyret med køkkenvask med indlagt vand og strøm til køleskabet. Hen over hele sommeren og frem til efterårsferien blev dagtilbud og SFO ude for at holde smittetrykket nede. Herefter rykkede vi delvist ind, da de mindste bliver for udfordret i en flyverdragt på kold og fugtig jord en hel dag, når man endnu ikke kan gå, og sidder på jorden det meste af dagen.

Der skal lyde en kæmpe tak til medarbejderne for at tage hele Corona problematikken med ophøjet ro og køligt overblik, der har næsten ikke været en uge uden nye retningslinjer for hygiejne, håndtering af legetøj, bekymrede forældre, eller letsindige forældre (det kan jo gå begge veje), procedurer for kontakt omkring aflevering/afhentning af børn, henstillinger til forældre om dit og dat, test og ikke-test osv osv. Bestyrelsen har forsøgt så godt som muligt, at navigerer ned ad de skinner, som vores regering så populært sagt; ”har lagt medens toget kørte”. Godt hjulpet af Stine Gajda har vi forsøgt at klæde personalet på, så godt som muligt.

Der har i 2020 i gennemsnit været 14 børn tilmeldt i dagtilbuddet. Vores økonomi er jo 100% afhængig af de børn der er tilmeldt, så det er dejligt med et stabilt børnetal der også ser ud til at fortsætte let stigende i 2021. Personalestaben har dermed kunne holdes uændret i hele 2020, så på det punkt har det været et meget stabilt år med uændret vagtplan og personale. 2020 blev afsluttet med det årlige kommunale tilsyn, som gik fint. Rapporten er lagt op på vores hjemmeside og der er lavet en handleplan for de ting vi laver ekstra fokus på. Tilsynet har til vores glæde skiftet karakter fra kun at være ren kontrol til nu også at være rådgivende med anbefalinger til forbedringer. Uagtet dette er det stadig en stressende og ubehagelig situation som personale at blive overvåget og bedømt på sit arbejde med børnene.

Det sociale fælleskab omkring skole og dagtilbud, som på Fejø er meget stærkt, har været meget udfordret i 2020, idet der ikke har kunnet afholdes forældremøder, arbejdsdage, juleafslutning, sommerfest osv., så der går faktisk nye forældre rundt derude, som er helt uvidende/uprøvede om alle de fantastiske stunder og fællesskab de er gået glip af i 2020 – vi har ikke kunnet introducere dem på den måde vi normalt gør.

Personalet har heller ikke haft mulighed for at være sammen med bestyrelsen i det forgangne år, hvilket bestyrelsen meget beklager – det er en ting, vi helt sikkert samler op på når det er muligt. Personalet har endvidere nogle udestående kurser, som er blevet skubbet ad flere omgange.

Kulturhuset har stort set været i dvale det meste af 2020. Det nye køkken stod klart til sidste nytår, og der nåede lige at blive startet op med nye aktiviteter, som stort set straks måtte lukke ned igen. Fejø Festivallen (med kammermusik) samt et par andre mindre arrangementer blev gennemført, så køkkenet har bestået sin prøve, og er nu toptunet til en ny sæson.

I løbet af året har håndværkere fået færdiggjort mødelokalet ved siden af køkkenet, hvor udvalgte foreninger nu også har fået opbevaringsskabe. Det gamle fadebur i køkkenet er blevet genindrettet med nye hylder, til opbevaring af de effekter der ikke er plads til i køkkenskabene. Nye skotrender og rampen ved biblioteksindgangen er også kommet på plads, samt en omgang nye vinduer mere, således at der nu kun mangler nye vinduer ved biblioteket, det gamle sløjdlokale og gymnastiksalen.

Igen i år ballancerer vores økonomi overordnet sådan at udgifter på 2,0 mio stort set matcher indtægterne på 2,0 mio. Isoleret set hænger økonomien i dagtilbuddet knapt sammen, bestyrelsen prioriterer dog en høj normering af personale i dagtilbuddet, og derfor flytter vi små 100.000,- kr. fra bygningsdriften og over i dagtilbuddet. Vi er i bestyrelsen meget bevidste om at uden et velfungerende dagtilbud og et godt sammenarbejde med Horslunde Realskole om drift af skole & SFO, ville der næppe være basis for at beholde driftstilskuddet til det store bygningssæt som kulturhus – så tingene hænger sammen.

Bestyrelsesmøderne har været en tynd kop te i det forgangne år med kun 5 egentlige bestyrelsesmøder, samt et virtuelt af slagsen. Begivenhederne har i vid udstrækning været dikteret af nedlukning af kulturhuset og vejledninger til dagtilbuddet fra ministerier, som formanden sammen med Stine Gajda og personalet har navigeret igennem. Bestyrelsens ellers idé-rige medlemmer har nærmest ligget i benlås, hvor nye gode tiltag er endt i ”nåe nej det kan vi ikke pga Corona”.

Stine har valgt at søge nye udfordringer fra Horslunde Realskole og vi har hende derfor kun tilbage på lånt tid indtil den nye skoleleder Ivan i Horslunde er kommet på plads. Jeg har fået lovning fra Thomas Fabienke, der er formand for skolebestyrelsen på HR, på at vi også kan trække på den nye skoleleder – så det gode samarbejde fortsætter på nye hænder. En kæmpe tak til Stine for at gå med foran i kampen om at redde Fejø skole – hvis du ikke havde været med på ideén, så havde der ikke været noget Fejø Børne- og Kulturhus i dag, det er helt sikkert, og det glemmer vi dig ikke for – stort tak. Når lejligheden byder sig, så har vi også en lille erkendtlighed til dig.

Det er sådan at vi også har taget halvt afsked med vores første skolelærer Astrid, som vi startede med at ansætte tilbage i 2015, da vi startede op med at køre privatskole et år, indtil Horslunde Realskole lovformligt kunne overtage skoledriften – der var vi bare superheldige at Astrid stod klar med stor erfaring og gåpåmod på at starte en ny skole op fra bunden. Astrid har sideløbende med skolegerningen lavet et stort frivilligt arbejde med at stå for at holde styr på bookningen af kulturhuset, dette har hun indtil videre lovet at fortsætte med, så vi ikke også mister vores ”husbestyrerinde”. Til dem der ikke måtte vide det, så kan jeg oplyse, at Astrids mand Finn i 2020 trådte ind i korpset af frivillige hjælpere – med selvvalgt titel som ”teknisk direktør”. Løn kan vi ikke tilbyde – men fine titler strøer vi om os med.

Selv om 2020 endte med at blive et år som vi bare skulle igennem uden for mange skrammer, så har Coronaen også foranlediget at dagtilbud og SFO har genopdaget det gode udeliv, noget som vi skal have med os fremover også. Med det vil jeg gerne sige tak for opbakningen til medarbejdere, frivillige (og dem har vi et par meget standhaftige af), forældre og bestyrelsen. Det har igen været en fornøjelse at blive mødt af glade børn der altid lige har et eller andet de skal vise.

Advertisement