Formandens beretning 2021

2021 blev desværre endnu et år i Coronaens svøbe. Selv om vi stort set er gået fri indtil for en uge siden, har det alligevel påvirket rigtig meget da alle sociale arrangementer har været aflyst, eller kørt helt ned til et minimum. Det er normalt de sociale arrangementer der styrker fællesskabet i og omkring Fejø Børne- og Kulturhus og også det, der bringer os alle lidt tættere på hinanden. Personalets aftaler i dagtilbuddet om- kring kurser, samt sparrings besøg med erfaringsudveksling med andre dagtilbud, aftaler med vores pæda- gogiske coach har alle været præget af aflysning på aflysning, så i perioder har det næsten syntes umuligt bare at få gennemført et simpelt personalemøde med fuldt fremmøde. 

Læs resten