Beretning for 2016

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

Så forløb endnu et begivenhedsrigt år i Fejø Børne- og Kulturhus(FBKH). Vi har fra august 2016 overdraget driften af skole og SFO til Horslunde Realskole(HR). HR valgte at genansætte vores kompetente lære og SFO personale, således at Astrid og Bielle nu er ansat i HR. Skolebørnene har dermed ikke oplevet skiftet, idet de stadig har en fast skoledag i Horslunde 1 dag om ugen, samt deltager i emneuger, arrangementer med mere. De ydre rammer er, set fra børnehøjde, uændrede.
Til gengæld oplever vi fra FBKH´s bestyrelse det som en lettelse at være fritaget for det ledelsesmæssige ansvar, det er at drive en skole og SFO. Så herfra en stor tak til HR, som hele vejen har stået ved vores side, og ligeledes har stået 100% ved deres hensigtserklæring om at overtage skole og SFO, når første alle de lovgivningsmæssige formalia var i orden.

Læs resten

Advertisement

Åbningsfest mandag 8. august 2016

Mandag 8. august kl. 16.30 på Fejø Skole, Herredsvej 192.

Vi fejrer at Fejø Skole åbner som satellitafdeling til Horslunde Realskole.
Vi gjorde det! Vi fik ændret loven, vi gennemførte et skoleår med egen kraft, da vores folkeskole lukkede, og nu starter det nye samarbejde med Horslunde Realskole. Nye familier og børn er flyttet til Fejø. Der er al mulig grund til at fejre endnu en Fejøsucces!

Årsberetning for 2014-2015

Ved generalforsamlingen 23. februar 2016 afholdt formand Niels Sloth Larsen årsberetning. Den kan læses her:

Den selvejende Institutions Fejø Børne- og Kulturhus ordinære generalforsamling den 23/2-2016

Beretning ved formand Niels Sloth Larsen.

Den 26. august 2014 afholdt Lolland kommune et færgemøde på Signe Stubs i Birket, hvor rammerne for den fremtidige færgestruktur blev luftet. I den forbindelse blev øboerne bedt om at komme med en visionsplan for deres øer, således at politikerne havde et grundlag at vurdere det fremtidige færgebehov ud fra. Undertegnede aftalte på færgeturen hjem sammen med Laust, Morten Fokdal, Merete og Birgit Mønsted at vi sammen kunne forfatte en visionsplan.

Læs resten

Fejøfejden er startet!

IMG_6404-red

Fejøfejden er en dyst mellem forskellige typer fejøboere og udenøs. Formålet er at indsamle penge til Fejø Børne- og Kulturhus, herunder vores skole.

Lolland Kommune lukkede i 2014 Fejø Skole. Der er i 2016 al mulig grund til at tro at Fejø Skole bliver en satellit under Horslunde Realskole, som ligger på Lolland. Arbejdet med at ændre friskoleloven kører som det skal på Christiansborg uden nævneværdig modstand fra nogen af partierne.

Lolland Kommune har sagt nej til at drive skolen videre i “mellemskoleåret 2015/16”. I dette skoleår har Fejøs forældre derfor været tvunget til at drive en skole uden statstilskud. Politikerne har givet en pose penge, men den rækker ikke. Der mangler 400.000 kr. for at regnskabet ved slutningen af skoleåret 2015/2016 går i 0. De 300.000 er allerede indsamlet, og vi mangler nu bare 100.000 kr.

I dag går der seks elever på skolen, og der er tre børn under skolealderen. Flere børnefamilier vil flytte til øen i 2016, har vi fået tilsagn om, så der er optimisme og al mulig grund til at understøtte denne sag.

Vi kan gøre rigtig mange ting på frivillig basis, og det gør vi. Men mange ting og ydelser kan kun købes for penge. Derfor har vi brug for din hjælp!!

Indbetal på mobilepay 61 18 45 38. Giver du et beløb der slutter på 5, støtter du Indfødteholdet. Giver du et beløb der ender på 6, støtter du Tilflytterholdet.

På forhånd tusind tak for hvert et bidrag!!

Niels Sloth Larsen og Kirsten Sydendal
(Fra Indfødteholdet ;-))

Indbydelse til visionsfest … mit den ganzen molevitten!

Udklip

Lørdag, den 31. oktober samles vi på skolen til den årlige visionsdag, der i år har en masse af sideløbende aktiviteter og desuden slutter af med et brag af en fest.

Denne gang handler visionsdelen om vores alle sammens nye Børne- og Kulturhus. Connie og Jane, der også har faciliteret de tidligere visionsdage, har meldt, at de på frivillig basis vil komme og tage sig af visionsdelen, samle de mange idéer og tanker og hjælpe os med at få dem strikket sammen til noget konkret, som er klart til at føre ud i livet.

Læg gerne hovedet i blød i forvejen. Det kommer mest til at handle om 1: at rejse penge, 2: idéer til yderligere brug af skolen og 3: tiltrækning af nye familier med børn til øen. Måske bliver du inspireret til at bidrage til lige præcis den idé, der kan gøre en kæmpe forskel.

Parallelt med workshoppen foregår der også andre spændende ting for dem, der måske ikke har lyst til visionsseminaret:

Om eftermiddagen huserer Fru Whittas køkkenskole i skolekøkkenet. Her kan man melde sig til og være med til at kreere aftenens festmåltid. Børnene arbejder med aftenens kreative udtryk, bagning af eftermiddagskage mv. og andre med indslag til aftenens underholdning.

Festaftenen rummer et par solide overraskelser, blandt andet standupperen Mette Frobenius og en stor auktion … For svesken på disken: Skolen skal bruge penge. Så vi håber, nogle vil donere en rigtig god ting, der så kan udloddes på aftenens underholdende auktion og sælges til overpris, hvilken går direkte og ubeskåret til skolen.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 18. oktober.

Man kan tilmelde sig til hele dagen, udelukkende til visionsdelen, udelukkende til køkkenskolen, udelukkende til festen, udelukkende som hjælper eller facilitator på de parallelle aktiviteter, som børnepasser eller måske som taxachauffør efter aftenens fest … Måske kan du selv finde på mere?

Desuden kan man meddele, om man har en ting, man gerne vil donere til auktionen. Tingen skal have en værdi af mindst 300 kr. Kontakt Minna Raabo Larsen, hvis du har noget, du vil give.

Priser:

Frokost, kr. 25,-
Kaffe/kage, kr. 25,-
3-retters festmiddag, kr. 150,-
Vand, kr. 10,-
Øl, kr. 15,-
Vin, fl., kr. 75,-

Tilmelding kan ske til Lene Støvring på e-mail Lstoevring@hotmail.com, mobil 20 18 49 44 (kun fra kl. 18-20) eller ved at smide en seddel i postkassen på Storemosevej 36.

Yderligere information følger løbende her og på Facebooksiden.

En rigtig god dag

Fejø Børne- og Kulturhus holdt åbningsfest 8. august 2015. Der var rød indvielsessnor, der blev klippet, fællesfrokost, rundbold og selvfølgelig taler – formand Niels bød velkommen, Merete præsenterede personalet og såvel viceborgmester Henrik Høegh og Horslunde Realskoles leder Stine Gajda holdt taler og ønskede tillykke.

Henrik Høegh sagde blandt andet:
“I skal vide, at I har været i vores tanker rigtigt længe. Det er svært, når pengene er små, men det er en fornøjelse at møde en gruppe der er så engageret, som dem I havde valgt til at tage forhandlingerne med os. Den positive indstilling, man mødte med … I skal vide, at vi har mange henvendelser, og mange kontakter med nogle, der er kede af at økonomien er stram. Men jer, der kom, I erkendte, at der var nogle økonomiske vilkår, og så var oplægget, hvordan kommer vi videre herfra. Så er det faktisk en fornøjelse at være politiker, for så er der rigtigt meget, der kan lade sig gøre. Det engagement og den vilje til, at det skal lykkes, det er jo i virkeligheden det, der skal løfte og vende holdningen i hele kommunen. Så en stor, stor tak for det.
Jeg kan ikke lade være med at sige, at den drive, I har, det engagement, det er faktisk også det, der er afspejlet i ‪#‎Lollandfalsterlovestorm‬. Altså ligesom: Nu kan det være nok, nu skal vi vise, og det her det skal vi have til at lykkes. Det er rigtigt dejligt at opleve. Jeg siger heller ikke for meget, hvis jeg siger at I i øjeblikket er ved at skrive Danmarkshistorie, ved at sige nej: vi prøver det, vi gør det!””

Stine Gajda ønskede også tillykke og takkede for, at bestyrelsen i sin velkomst lovede at passe godt på skolen, indtil hun og Horslunde Realskole ifølge planen overtage skolen fra skoleåret 2016/17 – som de glæder sig til. For, som hun sagde: ”Nu indledte Henrik Høegh med at sige, at I har været i kommunens tanker … jeg vil gå skridtet videre, for os har I været i vores hjerter.”

Efter rundboldkampen (som ungerne selvfølgelig vandt) var der is til alle. Og det havde været en god dag, ikke kun for de voksne. Katrine på 8 gjorde et ihærdigt forsøg på at overbevise sin mor om, at det ikke var så vigtigt, at det var søndag i morgen, for hun skulle altså i skole.

Og … da oprydning og de sidste snakke var ved at være overstået, blev dagen lige fem grader bedre. For ude på trappen stod et ungt par med to små børn – om de var kommet for sent til arrangementet? De var hernede og kigge på huse. Og de ville rigtig gerne se Fejøs skole og børnehus. Så de fik selvfølgelig en rundvisning og en Fejø-snak.

Så kan det godt være, at borgmester Holger Schou mener, at ” øerne bliver stille og roligt affolkede, og det er et faktum” (http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/ECE2783694/lolland-efterlyser-national-strategi-for-smaa-oeers-fremtid/) – men Fejø vil det anderledes.

/MRF

Invitation til åbning

Kære børn. Forældre. Nyansatte lærere. Foreninger. Øboere. Og alle andre, der har haft en finger med i spillet og/eller får glæde af at

Fejø Børne- og Kulturhus nu er en realitet og derfor holder åbningsfest lørdag d. 8. august kl. 12!

Vi vil rigtig gerne se DIG/JER på skolen. Vi mødes i skolegården kl. 12, hvor vi håber, at ’vores nye’ skolebørn vil klippe den røde snor over for os.

Herefter er der præsentation af de nye lærere og pædagoger, der er blevet ansat og lidt fællessang.

Vi spiser frokost sammen – I tager lidt med til fælles buffet og service til eget brug. Efter frokosten er der rundboldkamp, og vi slutter af med is og kaffe.

Vi håber at se RIGTIG mange af jer – så vi kan få skudt VORES skole, børnehus og kulturhus rigtig godt i gang.

Download invitation

Og så glæder vi os til at præsentere:

Marianne Hertling der er ansat som skoleleder på deltid. Marianne bor på Fejø og har tidligere været skoleleder på Stenoskolen i Nakskov.

Astrid Engelund der er ansat som lærer i dansk, matematik, engelsk, billedkunst. Astrid har tidligere været ansat på Tunø som lærer for en håndfuld elever på 5 forskellige klassetrin.

Carsten Hasfeldt der er ansat som lærer i natur-teknik, idræt, musik og kristendom. Carsten er her om onsdagen, da han ugens andre dage er på Horslunde Realskole.

Bielle Teglbjærg der er ansat som pædagog i SFO på deltid. Bielle kan ikke deltage i festen, men hende får børnene lejlighed for at møde mandag – Bielle er netop flyttet til øen, så måske har nogle af jer hilst på hende allerede.

Josephine Salome Ulnits der er uddannet lærer og nytilflytter til Kragenæs. Josephine er ansat som deltidspædagogmedhjælper og afløser Birgit i børnehuset primært om eftermiddagen og vil kunne træde til som vikar i skolen.

Herudover fortsætter Birgit og Lill, som I allerede kender, i deres stillinger.

Vi vil også gerne benytte denne lejlighed til at præsentere jer for FBKH’s (Fejø Børne- og Kulturhus) nye hjemmeside: www.fbkh.dkVi arbejder på højtryk med at få alle relevante oplysninger formuleret og lagt ind. Senest 5.8 vil foreninger og andre interesserede kunne læse om retningslinjerne for brug af skolen fremover.

Mange hilsener bestyrelsen, Fejø Børne- og Kulturhus

29. juli 2015 – Nyt fra formanden

logo

Kære forældre.

Så nåede vi et skridt længere og nærmere skolestart. Det viste sig at være et mindre problem at finde yderst kvalificerede personale, så vi er meget glade for at kunne meddele at vi nu har personalesiden på plads, fra den 1/8 ser det således ud:

Marianne Hertling som leder på deltid.
Astrid Engelund som lærer.
Carsten Hasfeldt som lærer i en delt ansættelse med Horslunde Realskole.
Bielle Teglbjærg som pædagog i SFO på deltid.
Josephine Salome Ulnits som pædagogmedhjælper på deltid i dagtilbud.
Birgit Jensen som I jo kender i dagtilbud.
Lill Mortensen som I også kender til rengøring på deltid.

Bielle og Josephine varetager ligeledes vikarfunktionen på skoledelen. De har begge uddannelse og undervisningserfaring, så det er meget kvalificerede vikarkræfter. Alt i alt et personale med stor erfaring og faglig kvalifikation, der glæder sig til at komme i gang.

I slutningen af denne uge kommer vi personligt rundt med indmeldelsesblanketter til skole og SFO til jer forældre – så har i også mulighed for eventuelle afklarende spørgsmål.

Lørdag den 8. august kl. 12.00 holder vi indvielse af FBKH, hvor vi ligeledes præsenterer det nye personale. Der bliver udsendt og opslået endelig invitation senere, men tid og sted ligger hermed fast.

Vores hjemmeside er også ved at tage form på www.fbkh.dk  -bemærk at den stadig er under udarbejdelse.

Marianne har efterhånden fået lagt rammerne for det kommende skoleår, og børnenes skema er klart og er hæftet på denne mail. Der er selvfølgelig en stor grad af frihed for lærerne til at lave emner, rykke på frikvarterer, benytte de fantastiske rammer ude og inde m.m. når der kun er de 6 børn. Men når året er gået, så skulle børnene gerne samlet set ramme det vedhæftede skema.

Der kommer lidt mere info om en uges tid hvor vi har en samlet beskrivelse at vores grundlag som friskole på plads.

Selvejende Institution Fejø Børne- og Kulturhus
C/O Formand Niels Sloth Larsen
Storemosevej 115
4944 Fejø
Tlf. 40293288

11. juli 2015 – Nyt fra formanden

logo

Kære forældre.

Vi har i går fået tilsagn fra Marianne Hertling (Herredsvej 35) om at hun vil tage ansvaret for at lede Fejø skole med alt den praktiske planlægning omkring skemaer, undervisning og vagtplaner m.m. i et år, indtil Horslunde Realskole (HR) kan tage over. For dem som ikke måtte vide det, så er Marianne netop gået på pension fra en mangeårig stilling som leder af Stenoskolen i Nakskov – så det er vi meget glade for at hun har sagt ja til at hjælpe os med. Stine Gajda fra HR og Marianne kender hinanden godt, så de to får nemt ved at arbejde sammen i det kommende år, således at vi får en god tilknytning til HR.

I den kommende uge 29 holder vi ansættelsessamtaler for én lærer og én pædagog, hertil kommer Carsten Hasfeldt fra Horslunde Realskole i en delt ansættelse samt selvfølgelig Birgit.

Vi er nu i gang med den praktiske overtagelse af bygningerne (skøde m.m.), samt at søge og samle de sidste penge vi skal bruge til et års drift – således at vi ikke ”spilder” det meste af vores underskudsgaranti allerede det første år. Underskudsgarantien var oprindeligt tænkt til medfinansiering/garanti i forhold til bygningsforbedringer.

Åbne- og lukketider bliver formodentlig uændret –Marianne planlægger.

Forældrebetalingen for skolen bliver 885 kr/mdr * 12 mdr. (samme som på HR).

Forældrebetalingen for SFO bliver  1.368 kr/mdr * 12 mdr. (sammen som kommunal).

Skolestart mandag den 10. august.

Ferieplanen bliver formodentlig som på HR – Marianne planlægger.

I hører nærmere omkring den praktiske del  af indmeldelse og forældrebetaling.

Vi går med en stille plan om at holde indvielse lørdag den 8. August for Fejø Børne- og Kulturhus, så sæt bare et lille kryds der, så må vi se hvad kræfterne rækker til, men vi skal næsten lige mødes en gang inden skolestart.

I hører nærmere efterhånden som brikkerne falder på plads.

Selvejende Institution Fejø Børne- og Kulturhus
C/O Formand Niels Sloth Larsen
Storemosevej 115
4944 Fejø
Tlf. 40293288