Invitation til åbning

Kære børn. Forældre. Nyansatte lærere. Foreninger. Øboere. Og alle andre, der har haft en finger med i spillet og/eller får glæde af at

Fejø Børne- og Kulturhus nu er en realitet og derfor holder åbningsfest lørdag d. 8. august kl. 12!

Vi vil rigtig gerne se DIG/JER på skolen. Vi mødes i skolegården kl. 12, hvor vi håber, at ’vores nye’ skolebørn vil klippe den røde snor over for os.

Herefter er der præsentation af de nye lærere og pædagoger, der er blevet ansat og lidt fællessang.

Vi spiser frokost sammen – I tager lidt med til fælles buffet og service til eget brug. Efter frokosten er der rundboldkamp, og vi slutter af med is og kaffe.

Vi håber at se RIGTIG mange af jer – så vi kan få skudt VORES skole, børnehus og kulturhus rigtig godt i gang.

Download invitation

Og så glæder vi os til at præsentere:

Marianne Hertling der er ansat som skoleleder på deltid. Marianne bor på Fejø og har tidligere været skoleleder på Stenoskolen i Nakskov.

Astrid Engelund der er ansat som lærer i dansk, matematik, engelsk, billedkunst. Astrid har tidligere været ansat på Tunø som lærer for en håndfuld elever på 5 forskellige klassetrin.

Carsten Hasfeldt der er ansat som lærer i natur-teknik, idræt, musik og kristendom. Carsten er her om onsdagen, da han ugens andre dage er på Horslunde Realskole.

Bielle Teglbjærg der er ansat som pædagog i SFO på deltid. Bielle kan ikke deltage i festen, men hende får børnene lejlighed for at møde mandag – Bielle er netop flyttet til øen, så måske har nogle af jer hilst på hende allerede.

Josephine Salome Ulnits der er uddannet lærer og nytilflytter til Kragenæs. Josephine er ansat som deltidspædagogmedhjælper og afløser Birgit i børnehuset primært om eftermiddagen og vil kunne træde til som vikar i skolen.

Herudover fortsætter Birgit og Lill, som I allerede kender, i deres stillinger.

Vi vil også gerne benytte denne lejlighed til at præsentere jer for FBKH’s (Fejø Børne- og Kulturhus) nye hjemmeside: www.fbkh.dkVi arbejder på højtryk med at få alle relevante oplysninger formuleret og lagt ind. Senest 5.8 vil foreninger og andre interesserede kunne læse om retningslinjerne for brug af skolen fremover.

Mange hilsener bestyrelsen, Fejø Børne- og Kulturhus

29. juli 2015 – Nyt fra formanden

logo

Kære forældre.

Så nåede vi et skridt længere og nærmere skolestart. Det viste sig at være et mindre problem at finde yderst kvalificerede personale, så vi er meget glade for at kunne meddele at vi nu har personalesiden på plads, fra den 1/8 ser det således ud:

Marianne Hertling som leder på deltid.
Astrid Engelund som lærer.
Carsten Hasfeldt som lærer i en delt ansættelse med Horslunde Realskole.
Bielle Teglbjærg som pædagog i SFO på deltid.
Josephine Salome Ulnits som pædagogmedhjælper på deltid i dagtilbud.
Birgit Jensen som I jo kender i dagtilbud.
Lill Mortensen som I også kender til rengøring på deltid.

Bielle og Josephine varetager ligeledes vikarfunktionen på skoledelen. De har begge uddannelse og undervisningserfaring, så det er meget kvalificerede vikarkræfter. Alt i alt et personale med stor erfaring og faglig kvalifikation, der glæder sig til at komme i gang.

I slutningen af denne uge kommer vi personligt rundt med indmeldelsesblanketter til skole og SFO til jer forældre – så har i også mulighed for eventuelle afklarende spørgsmål.

Lørdag den 8. august kl. 12.00 holder vi indvielse af FBKH, hvor vi ligeledes præsenterer det nye personale. Der bliver udsendt og opslået endelig invitation senere, men tid og sted ligger hermed fast.

Vores hjemmeside er også ved at tage form på www.fbkh.dk  -bemærk at den stadig er under udarbejdelse.

Marianne har efterhånden fået lagt rammerne for det kommende skoleår, og børnenes skema er klart og er hæftet på denne mail. Der er selvfølgelig en stor grad af frihed for lærerne til at lave emner, rykke på frikvarterer, benytte de fantastiske rammer ude og inde m.m. når der kun er de 6 børn. Men når året er gået, så skulle børnene gerne samlet set ramme det vedhæftede skema.

Der kommer lidt mere info om en uges tid hvor vi har en samlet beskrivelse at vores grundlag som friskole på plads.

Selvejende Institution Fejø Børne- og Kulturhus
C/O Formand Niels Sloth Larsen
Storemosevej 115
4944 Fejø
Tlf. 40293288

11. juli 2015 – Nyt fra formanden

logo

Kære forældre.

Vi har i går fået tilsagn fra Marianne Hertling (Herredsvej 35) om at hun vil tage ansvaret for at lede Fejø skole med alt den praktiske planlægning omkring skemaer, undervisning og vagtplaner m.m. i et år, indtil Horslunde Realskole (HR) kan tage over. For dem som ikke måtte vide det, så er Marianne netop gået på pension fra en mangeårig stilling som leder af Stenoskolen i Nakskov – så det er vi meget glade for at hun har sagt ja til at hjælpe os med. Stine Gajda fra HR og Marianne kender hinanden godt, så de to får nemt ved at arbejde sammen i det kommende år, således at vi får en god tilknytning til HR.

I den kommende uge 29 holder vi ansættelsessamtaler for én lærer og én pædagog, hertil kommer Carsten Hasfeldt fra Horslunde Realskole i en delt ansættelse samt selvfølgelig Birgit.

Vi er nu i gang med den praktiske overtagelse af bygningerne (skøde m.m.), samt at søge og samle de sidste penge vi skal bruge til et års drift – således at vi ikke ”spilder” det meste af vores underskudsgaranti allerede det første år. Underskudsgarantien var oprindeligt tænkt til medfinansiering/garanti i forhold til bygningsforbedringer.

Åbne- og lukketider bliver formodentlig uændret –Marianne planlægger.

Forældrebetalingen for skolen bliver 885 kr/mdr * 12 mdr. (samme som på HR).

Forældrebetalingen for SFO bliver  1.368 kr/mdr * 12 mdr. (sammen som kommunal).

Skolestart mandag den 10. august.

Ferieplanen bliver formodentlig som på HR – Marianne planlægger.

I hører nærmere omkring den praktiske del  af indmeldelse og forældrebetaling.

Vi går med en stille plan om at holde indvielse lørdag den 8. August for Fejø Børne- og Kulturhus, så sæt bare et lille kryds der, så må vi se hvad kræfterne rækker til, men vi skal næsten lige mødes en gang inden skolestart.

I hører nærmere efterhånden som brikkerne falder på plads.

Selvejende Institution Fejø Børne- og Kulturhus
C/O Formand Niels Sloth Larsen
Storemosevej 115
4944 Fejø
Tlf. 40293288