Skema

Skema for 1. og 2. klasse

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
7.50-8.35 Dansk Dansk Musik Dansk Dansk
8.35-9.20 Dansk Dansk Kristendom Dansk Dansk
9.30-10.15 Matematik Matematik Natur/teknik Dansk Dansk
10.15-11.00 Engelsk Matematik Natur/teknik Matematik Matematik
11.25-12.10 Dansk Billedkunst Idræt Engelsk Værksted
12.10-12.55 Fortælletime Billedkunst Idræt Værksted

I skemaet er der indbygget en stor grad af frihed for lærerne til at lave emner, rykke rundt på frikvarterer, benytte de fantastiske rammer ude og inde m.m.

Reklamer