Kontakt

Fejø Børne- og Kulturhus
Beliggenhed:
Herredsvej 192, 4944 Fejø.
CVR nr. : 36 57 63 83
Bank: Danske Bank regnr. 3409 kontonr. 11626394
Postadresse: c/o Formand Niels Sloth Larsen, Storemosevej 115, 4944 Fejø.
Bestyrelse
Niels Sloth Larsen, formand
formand@fbkh.dk
Tlf.: 40 29 32 88
Dagtilbud og SFO
Ann-Mai Hansen, næstformand
am.postkasse@gmail.com
Tlf.: 27 31 39 93
Skole
Stenoskolen i Nakskov
Kulturhus booking
Astrid Engelund
Astride@mail.tele.dk
Tlf.: 26 83 05 96
Hjemmeside
Ann-Mai Hansen
am.postkasse@gmail.com
Tlf.: 27 31 39 93

Advertisement