Retningslinjer for brug af skolen/kulturhuset

Hvem kan låne/leje skolen?

Det kan i princippet alle. Nogle kan låne, andre kan leje.

Gratislånere – hvem?

Foreninger, der hører hjemme på Fejø, og som er godkendt af bestyrelsen som almennyttig kan gratis benytte skolen til deres primære formål. Pt. godkendte foreninger er:

Fejø Amatørscene
Fejø Arkiv og Ømuseum
Fejø Bibliotek
Fejø Fællesspisning
Fejøhallens Venner
Fejø Husholdningsforening
Fejø Idrætsforening
Fejø Jagtforening
Fejø Kammermusikfestival
Fejø Litteraturkreds
Fejø Permakultur- og omstillingsinitiativ
Fejøspejderne
Ungdomsklubben Klub Kaos

Herudover er følgende lollandske aftenskoler/musikskoler godkendt til gratis at benytte skolen:

Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter
Lolland-Falster Aftenskole
Lolland Musikskole

Man kan ansøge om at blive godkendt ved at sende en mail til reservation@fbkh.dk med et par ord om foreningens formål, tilhørsforhold og hvad skolen skal bruges til.

Lejere – hvem?

Private fester, firmafester, konferencer, workshops, lejrskoler, højskoler, spejdergrupper, efterskoler, andre kommuners aftenskoler, musikskoler mv. – alle er velkomne til at leje skolen og opleve Fejø.

Priser

Mødelokale eller aula, 0-3 timer                                                                             200 kr.
Skolekøkken, 0-3 timer                                                                                          500 kr.
Skolekøkken, hel dag                                                                                          1.000 kr.
Gymnastiksal, pr. time                                                                                            300 kr.
Gymnastiksal (over 6 timer) pr. døgn                                                                   1.800 kr.
Hele skolen (aula, gymnastiksal, mødelokal, køkken)
– pr. døgn                                                                                                            2.000 kr.
– pr. weekend                                                                                                      3.500 kr.
– pr. uge                                                                                                               6.000 kr.

Vintervarmetillæg

Ved døgn- og weekendudlejninger i perioden 1.10–31.3 betales varmetilskud på 500/døgn, 1.000/weekend. Ved ugeudlejninger afregnes el/varmeforbrug ved aflevering af nøgler.

Depositum

Oveni lejen af gymnastiksal, skolekøkken eller hele skolen (døgn, weekend og ugeudlejninger) indbetales et depositum på 1.000 kr. Depositum returneres, hvis egenrengøring har været tilfredsstillende, og der ikke er sket ødelæggelser. Ødelæggelser ud over depositums størrelse skal dækkes af lejer.

Overnatning

Ved døgn-, weekend- og ugeudlejninger kan grupper overnatte, hvis der er indhentet en godkendelse af midlertidig overnatning, en såkaldt lejlighedstilladelse fra brandmyndighederne (kontakt via lollandfalster-brandvaesen.dk). En kopi af lejlighedstilladelsen skal sendes til booking@fbkh.dk senest 1 uge før. Lejer skal selv medbringe liggeunderlag/madrasser mv.

Rengøring

Alle, både gratislånere og lejere skal rydde op i/rengøre de anvendte lokaler efter brug. Der står redskaber og rengøringsmidler til fri afbenyttelse nede i skolekøkkenet (ad gangen til højre, nede for enden, til højre).

Nøgler

Sæsonbrugere har egne sæt til rådighed. Andre brugere aftaler udlevering/aflevering ved booking.

Opstilling af borde/stole

Lånere og lejere kan frit opstille borde/stole (skolens eller egne, dog må inventaret i skolens undervisningslokale ikke bruges) efter behov. Skolens borde/stole/andet skal stilles tilbage på plads efter brug.

Service og ekstra stole kan lejes af Hallens Venner, kontakt Martin Normann på 3095 3059.

Rygning

Der må ikke ryges i nogen af FBKH’s lokaler. Ved rygning udendørs må der ikke smides skodder/andet på trappe/jord.

Fortrinsret

Fejø Skole har førsteprioritet til brug af lokalerne i skoletiden, herunder gymnastiksalen. Skolens sommerferie plus helligdage (påskeferie, Kr. Himmelfart mv.) er forbeholdt lejere. Gratislånere kan reservere disse perioder en uge inden, hvis de ikke er udlejet.

Booking

På hjemmesiden fbkh.dk kan du se i kalenderen, hvornår henholdsvis gymnastiklokale, aula, skolekøkken og mødelokale er booket. Gratislånere har også mulighed for at booke musiklokalet.

Du booker skolen ved at sende en mail til reservation@fbkh.dk med følgende oplysninger. (Du kan ikke booke telefonisk):

  • Navn på bestiller/kontaktperson og evt. forenings navn.
  • Telefonnummer og mailadresse til kontaktperson.
  • Navn på lokale, man ønsker at låne/leje, dato(er) (sæsonlånere: ugedag og periode) og tidsrum.
  • Tidspunkter, man ønsker at hente/aflevere nøgle i.

Bekræftelse af booking/opdatering af kalenderen sker senest 48 timer efter mailmodtagelse. Særligt for lejere: Bookingen fjernes igen fra hjemmesiden, hvis betaling ikke er indgået senest en uge efter, bookingen er sendt på mail.

Ved aflysninger mindre end 14 dage før aftalte udlejninger refunderes evt. depositum og 50 % af lejen. Har man ikke nået at indbetale, vil man blive opkrævet 50 % af lejen ved aflysning mindre end 14 dage før.

Betaling skal ske til kontonummer 3409 11626394. Indbetalingen skal være påført det nummer, der opgives i bekræftelsesmailen.

 

Opdateret MRF/21.09.2015

Reklamer