Retningslinjer for brug af skolen/kulturhuset

Reservationer:

Den seneste udgave af reservationskalenderen hænger på opslagstavlen i Fejø Børne- og Kulturhus (på gangen til venstre for aulaen)
Ved yderligere spørgsmål eller bookninger, skriv til: reservation@fbkh.dk
Skriv ønsket lokale, dato og tidspunkt for start og slut, samt navn og telefonnummer på kontaktperson.

Hvem kan låne/leje skolen?

Det kan i princippet alle. Nogle kan låne, andre kan leje.

Gratislånere – hvem?

Foreninger, der hører hjemme på Fejø, og som er godkendt af bestyrelsen som almennyttig kan gratis benytte skolen til deres primære formål. Pt. godkendte foreninger er:

Fejø Kammermusikforening (inkl. aflåst opbevaringsrum i mødelokale)
Fejø Amatørscene
Fejø Arkiv og Ømuseum
Fejø Bibliotek
Fejø Fællesspisning
Fejøhallens Venner
Fejø Husholdningsforening
Fejø Idrætsforening
Fejø Jagtforening
Fejø Permakultur- og omstillingsinitiativ Fejøspejderne
Ungdomsklubben Klub Kaos
Fejø Mølle
Fejø Fitness og samvær
Fejø Tøjrpælelaug
Pensionistforeningen
Fejø Vinterbadeforening (under etablering)

Herudover er følgende lollandske aftenskoler/musikskoler godkendt til gratis at benytte skolen:
Guldborgsund Sprogcenter
Lolland-Falster Aftenskole
Lolland Musikskole

Man kan ansøge om at blive godkendt ved at sende en mail til reservation@fbkh.dk med et par ord om foreningens formål, tilhørsforhold og hvad skolen skal bruges til.

Lejere – hvem?

Private fester, firmafester, konferencer, workshops, lejrskoler, højskoler, spejdergrupper, efterskoler, andre kommuners aftenskoler, musikskoler mv. – alle er velkomne til at leje skolen og opleve Fejø.

Priser

Mødelokale eller aula, 0-3 timer.                          200 kr
Skolekøkken, hel dag                                         1.200 kr
Skolekøkken, hel weekend (lørdag+søndag)       2.000 kr
Gymnastiksal, pr. time                                        300 kr
Gymnastiksal (over 6 timer) pr. døgn                  1.800 kr
Hele skolen (aula, gymnastiksal, mødelokale, køkken)
– pr. døgn           2.000 kr
– pr. weekend    3.500 kr
– pr. uge            6.000 kr

Vintervarmetillæg

Ved døgn- og weekendudlejninger i perioden 1.10-31.3 betales varmetilskud på 1.500/døgn og 2.000/weekend. El/varmeforbrug faktureres efter brug.

Depositum

Oveni lejen af gymnastiksal, skolekøkken eller hele skolen (døgn, weekend, ugeudlejninger) indbetales et depositum på 1.000 kr. Depositum returneres, hvis egenrengøring har været tilfredsstillende, og der ikke er sket ødelæggelser. Ødelæggelser ud over depositums størrelse skal dækkes af lejer.

Overnatning

Ved døgn-, weekend- og ugeudlejninger skal der ved overnatning altid indhentes en godkendelse af midlertidig overnatning, en såkaldt lejlighedstilladelse fra brandmyndighederne (kontakt via lollandfalster-brandvaesen.dk). En kopi af lejlighedstilladelsen skal sendes til reservation@fbkh.dk senest 1 uge før ankomst. Lejer skal selv medbringe liggeunderlag/madrasser mv.
Ved grupper på mere end 25 personer skal der først sendes en anmodning til reservation@fbkh.dk
Kun i særlige tilfælde kan der gives tilladning til teltslagning, og kun efter skriftlig aftale, vi henviser som udgangspunkt til Fejø camping
Rengøring

Alle, både gratislånere og lejere skal rydde op i/rengøre de anvendte lokaler efter brug. Der står redskaber og rengøringsmidler til fri afbenyttelse nede i skolekøkkenet (ad gangen til højre, nede for enden, til højre).

Nøgler

Hoveddøren åbnes med nøgle i nøgleboks. Andre nøgler der måtte være behov for aftales ved booking.

Opstilling af borde/stole

Lånere og lejere kan frit opstille borde/stole (skolens eller egne, dog må inventaret i skolens undervisningslokale ikke bruges) efter behov. Skolens borde/stole/andet skal stilles tilbage på plads efter brug.
Service og ekstra stole kan lejes af Hallens Venner, kontakt Martin Normann på 3095 3059.

Rygning

Der må ikke ryges i nogen af FBKH’s lokaler. Ved rygning udendørs må der ikke smides skodder/andet på trappe/jord. Udendørs askebager tømmes af lejer/låner.

Fortrinsret

Fejø Skole har førsteprioritet til brug af lokalerne i skoletiden, herunder gymnastiksalen. Skolens sommerferie plus helligdage (påskeferie, Kr. Himmelfart mv.) er forbeholdt lejere. Gratislånere kan reservere disse perioder en uge inden, hvis de ikke er udlejet.

Bookning

Du booker skolen ved at sende en mail til reservation@fbkh.dk med følgende oplysninger (Du kan ikke booke telefonisk):

  • Navn på bestiller/kontaktperson og evt. forenings navn.
  • Telefonnummer og mailadresse til kontaktperson.
  • Navn på lokale, man ønsker at låne/leje, dato(er) (sæsonlånere: ugedag og periode) og tidsrum.

Bekræftelse af booking/opdatering af kalenderen sker senest 48 timer efter mailmodtagelse. Særligt for lejere: Bookingen fjernes igen fra hjemmesiden, hvis betaling ikke er indgået senest en uge efter, bookingen er sendt på mail.
Betaling skal ske til kontonummer 3409 11626394. Indbetalingen skal være påført det nummer, der opgives i bekræftelsesmailen.

Ved aflysninger mindre end 14 dage før aftalte udlejninger refunderes evt. depositum og 50 % af lejen. Har man ikke nået at indbetale, vil man blive opkrævet 50 % af lejen ved aflysning mindre end 14 dage før.

Opdateret AE/5. februar 2019

Advertisement