Bestyrelsen for Fejø Børne- og Kulturhus

Link til vedtægter

Bestyrelsen for Fejø Børne- og Kulturhus

Niels Sloth Larsen, formand (Kasserer)
formand@fbkh.dk
Tlf.: 40 29 32 88

Ann-Mai Hansen, næstformand (Daglig drift vedr. HR i Børnehus, SFO og samarbejde med Stenoskole)
naestformand@fbkh.dk
Tlf.: 27 31 39 93

Katrine Rose Larsen (Daglig drift vedr. Kulturhus)

Josephine Schymann (Bogholderi)

Thomas Hermansen (Daglig drift vedr. Bygninger)

Suppleanter:

Laust Spandet Jensen (Administrativ drift vedr. Kultur- og Børnehus)
Tlf. : 21 63 77 57

Birgitte A. Pedersen (Sekretær)
Tlf.: 22 47 61 41

OVERSIGT OVER FORDELING AF OPGAVER:

Advertisement