Dagtilbud

Fejø Børne- og Kulturhus har et dagtilbud, hvor børn mellem 0 og 5 år, kan blive passet, og det er også her, at skolebørnene bliver passet efter skoletid (SFO).

Kontakt formand Niels Sloth Larsen, hvis du flytter til øen og vil have dine børn indskrevet.