Velkommen

logo

Den selvejende institution Fejø Børne- og Kulturhus
Fejø Børne- og Kulturhus (i daglig tale kaldet Fejø skole), rummer øens skolegang & SFO, samt dagtilbud for børn under skolealderen drevet af foreningen Fejø Børne- og Kulturhus.

Der ud over stiller Fejø Børne- og Kulturhus lokaler til rådighed for øens mange foreninger og øvrige aktiviteter. Vi modtager et årligt driftstilskud til bygningerne af Lolland Kommune, og herudover er frivillige kræfter en bærende del af vores eksistens.

Børnetallet stiger
Børnetallet stiger fortsat på Fejø, eftersom nye familier finder det interessant at bosætte sig på en ø med de mange kvaliteter Fejø har. Der er altid plads til flere nye børn både i dagtilbuddet i Børnehusdelen og i skolen. Så tøv ikke med at tage kontakt, hvis du har spørgsmål. Hele øen tager imod nye børnefamilier med stor jubel, så ring eller skriv, hvis du har den mindste ø-drøm! Du kan også læse mere om hele øen på fejoe.dk

Se vores kontaktinformation på denne side.

Se seneste nyheder