Ansatte (dagtilbud 0-6 årige)

Signe er ansat som daglig leder


Birgit er ansat som pædagogmedhjælper på fuld tid


Svea er ansat som pædagog på fuld tid


Danielle er ansat som pædagogmedhjælper på fuld tid


Kikki er ansat som pædagog på deltid.


Heidi er ansat som pædagog på deltid