Ansatte (dagtilbud 0-6 årige)


birgit
Birgit
 er pædagogmedhjælper, ansat på fuld tid


Amanda er ansat som pædagog på fuld tid.


Danielle er ansat som pædagogmedhjælper på fuld tid.


Kikki er ansat som pædagog på deltid.


bielle

Bielle er pædagog, ansat på deltid.


 

Reklamer