Ansatte (dagtilbud 0-6 årige)


birgit
Birgit
 er pædagogmedhjælper, ansat på fuld tid


Svea er ansat som pædagog på fuld tid


Danielle er ansat som pædagogmedhjælper på fuld tid


Kikki er ansat som pædagog på deltid.


bielle

Bielle er pædagog, ansat på deltid.